I N F O R M A C J A !!

Uprzejmie informujemy, iż uruchamiamy pracę kasy Spółdzielni

w m-cu kwietniu kasa będzie czynna w dniach

16, 17, 20, 23, 27, 30

            w godzinach od 8ºº do  12ºº

         Jednocześnie informujemy, że będzie można  dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych.

       W czasie pobytu w budynku Spółdzielni i przy kasie prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Zarząd SML-W w Sierpcu