Kasa SML-W w Sierpcu czynna w miesiącu czerwcu

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Uprzejmie informujemy, iż kasa Spółdzielni będzie czynna

w m-cu czerwcu w następujących dniach :

poniedziałek, wtorek, czwartek

i piątek

w godzinach 8:00-12:00

w środę

w godzinach 12:00-16:00

Interesanci przyjmowani są tylko w dniach

poniedziałek 8.00 – 12.00

środa 12.00 – 16.00

Jednocześnie informujemy, że będzie można   

   dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych.

       W czasie pobytu w budynku Spółdzielni i przy kasie prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności (posiadanie maseczek i dezynfekcja rąk)

Zarząd SML-W