Przetargi

Sierpc, dn. 05.08.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu 

ul. Piastowska 28

Ogłasza przetarg dwustopniowy

Przedmiotem przetargu jest wymiana wodomierzy mieszkaniowych

w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  Własnościowej w Sierpcu

w przewidywanej ilości ok 5 816 szt.

Termin realizacji                              21.09.2020r. – 15.12.2020r.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest  do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 100,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2020r. do godz. 1300.

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest

           wniesienie wadium w wysokości po 20 000,00 zł.

  • Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu,

ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :

Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi  25.08.2020r. o godz. 1400 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

                                                                                                     Zarząd Spółdzielni

______________________________________________________________________________________________

Sierpc dn. 03.06.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu 

ul. Piastowska 28 , 09-200 Sierpc

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 10.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest  do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 100,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2020r. do godz. 1200.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 20 000,00 zł.

Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu,

ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :

Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi  17.06.2020r. od godz. 1400 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

Zarząd SML-W w Sierpcu