WALNE ZGROMADZENIE 2021 – INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZEBRAŃ