Historia Spółdzielni

60 lat minęło 1959 -2019

Sierpc podobnie jak i inne miasta w Polsce borykał się z problemem braku mieszkań. Na przydział lokalu komunalnego czekało się wiele lat, a do miasta wciąż napływali nowi mieszkańcy w poszukiwaniu pracy i miejsca do życia. Potężny głód mieszkań sprawił, że władze państwowe dały zielone światło znanej sprzed wojny spółdzielczości mieszkaniowej. W kraju zaczęły powstawać spółdzielnie, dzięki którym można było dojść do własnego mieszkania. Również w Sierpcu znalazła się grupa ludzi, która wyszła z inicjatywą rozwiązania problemu braku mieszkań poprzez utworzenie spółdzielni mieszkaniowej. Było ich jedenastu: Tadeusz Mielczarek, Tadeusz Jagodziński, Kazimierz Cendlewski, Bolesław Bogiel, lrena Jabłkowska, Eugeniusz Niepytalski, Alfred Cymerman, Justyna Wochowska, Franciszek Dwornikiewicz, Zygmunt Kluskiewicz i Adam Malinowski.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 1 października 1958 r. Został przyjęty statut, wybrano Radę i Zarząd. Przyjęty statut wraz z wnioskiem o pozytywną opinię w sprawie zasadności powołania spółdzielni został skierowany do Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, czego wymagały obowiązujące procedury legislacyjne.

Dnia 27 listopada 1958 r. została wydana pozytywna opinia stwierdzająca, że założenie w Sierpcu Spółdzielni pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa jest celowa. Ten dokument otwierał drogę do rejestracji spółdzielni. W dniu 17 stycznia 1959 r. Zarząd złożył wniosek o rejestrację w Sądzie Powiatowym w Płocku. Rejestracja nastąpiła 27 stycznia 1959 r. i tę datę przyjmuje się za faktyczny początek działalności Spółdzielni. Początki działalności spółdzielni były trudne. Wielu mieszkańców z powątpiewaniem patrzyło na poczynania pionierów. Powodem tego był brak widocznych efektów w postaci mieszkań.

Zmiana w społecznym postrzeganiu spółdzielni nastąpiła na przełomie lat 1960/1961, kiedy to spółdzielnia zakupiła, należący do zasobów miejskich, pierwszy budynek przy ul. Tysiąclecia 2a o 14 lokalach mieszkalnych. Fakt ten niósł nadzieję, że otwiera się szansa na własne mieszkanie. Zwiększone zainteresowanie własnym mieszkaniem i wzrost liczby członków miało wpływ na rozpoczęcie budowy nowych budynków. W 1962 r. rozpoczęto budowę dwóch budynków przy ul. Tysiąclecia 4a i Braci Tułodzieckich 29 łącznie o 36 lokalach mieszkalnych. Następne budynki mieszkalne powstały w latach 1967 i 1968 przy ulicy Braci Tułodzieckich14a, 14b, 14c, w każdym po 30 lokali. Ostatnim, oddanym w 1970 r. budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej był budynek przy ul. Słowackiego 23. Lata siedemdziesiąte otwierają nowy rozdział w życiu spółdzielczości mieszkaniowej, otwierają się nowe prawne możliwości rozwojowe, również w naszej spółdzielni.

Od 1971r rozpoczęto inwestycje na nowym terenie nazywanym umownie „Osiedlowa”, a potem na Jana Pawła i Narutowicza. Budynki wznoszono w nowej technologii wielkiego bloku, co skracało cykle inwestycyjne. W latach siedemdziesiątych powstało 47 budynków o 2060 lokalach mieszkalnych. 6 W międzyczasie Spółdzielnia zmieniła nazwę na Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego w Płocku z dnia 12 lipca 1972 r. Od tego okresu datuje się systematyczny wzrost mieszkań w Spółdzielni. Do naszych zasobów przeprowadzają się rodziny nie tylko z miasta, ale również z okolicznych wiosek.

Kolejny etap powiększania zasobów mieszkaniowych był realizowany na osiedlu Niepodległości. Do 1992 r. powstało 5 budynków, przy ul. Witosa 3 i 5, Paderewskiego 8 i 10 i Piłsudskiego 1. Potem następuje kilkuletni przestój w budownictwie mieszkaniowym w naszej spółdzielni, co jest następstwem regresu w rozwoju budownictwa spółdzielczego w kraju, jak również polityki państwa w stosunku do spółdzielczości mieszkaniowej. Posiadając wolne tereny pod budownictwo, nowe władze Spółdzielni, decydują o rozpoczęciu nowych inwestycji budowlanych. W latach 1999-2000 powstają budynek przy ul. Paderewskiego 6, a po dłuższej przerwie w roku 2008 i 2010 zostały oddane do użytku dwa nowe budynki wielorodzinne przy ulicy Witosa 1 i 1a. W kwietniu 2013 r. Spółdzielnia przekazała budynek wielorodzinny przy ul. Witosa 1b wyposażony w windę i parking podziemny. W 2016 r. w wyniku modernizacji budynku usługowo-handlowego przy ul. Jana Pawła II 38 powstaje nowoczesny budynek usługowo-mieszkalny o 33 lokalach. We wrześniu 2018 r. oddajemy kolejny budynek wielorodzinny o 45 lokalach mieszkalnych przy ulicy Paderewskiego 6A z windą i miejscami postojowymi pod budynkiem.