Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza pełni funkcję nadzorczo-kontrolną nad działalnością Spółdzielni. Działa zgodnie z opracowanymi i przyjętymi harmonogramami planów pracy na okres I i II półrocza. Obecna Rada składa się z 11 członków, kadencja trwa 3 lata, członkiem Rady można być tylko przez dwie kadencje. W strukturze Rady Nadzorczej działają trzy stałe komisje: Rewizyjna, Inwestycyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Każda z wyżej wymienionych Komisji pracuje w oparciu o własny półroczny plan pracy.

Przewodniczący Rady NadzorczejLech Strześniewski
Zastępca PrzewodniczącegoBogdan Żmijewski
SekretarzAlina Olszewska

Komisja Rewizyjna 

PrzewodniczącyWojciech Pulkowski
CzłonekJadwiga Osiecka
CzłonekTeresa Poraszka
CzłonekSławomir Malanowski


Komisja Inwestycyjna

PrzewodniczącyAndrzej Nowakowski
CzłonekBogdan Żmijewski
CzłonekJanusz Wielimborek


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

PrzewodniczącyGrzegorz Żelasko
CzłonekMaria Kapuścińska
CzłonekAlina Olszewska