Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza pełni funkcję nadzorczo-kontrolną nad działalnością Spółdzielni. Działa zgodnie z opracowanymi i przyjętymi harmonogramami planów pracy na okres I i II półrocza. Obecna Rada składa się z 11 członków, kadencja trwa 3 lata, członkiem Rady można być tylko przez dwie kadencje. W strukturze Rady Nadzorczej działają trzy stałe komisje: Rewizyjna, Inwestycyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Każda z wyżej wymienionych Komisji pracuje w oparciu o własny półroczny plan pracy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Żelasko
Zastępca Przewodniczącego Andrzej Nowakowski
Sekretarz Teresa Poraszka

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Marzanna Turalska
Członek Agnieszka Meler
Członek Jarosław Szablewski
     

Komisja Inwestycyjna

Przewodniczący Dariusz Tomaszewski
Członek Andrzej Nowakowski
Członek Józef Kossowski


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący Alina Olszewska
Członek Jadwiga Osiecka
Członek Teresa Poraszka
Członek Lech Szablewski