Przetarg – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu

ul. Piastowska 28

ogłasza przetarg
zapytanie o cenę

 

NA WYMIANĘ STOLARKI okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach Spółdzielni.

1. Jana Pawła II 40
2. Jana Pawła II 44
3. Jana Pawła II 31
4. Jana Pawła II 34
5. Jana Pawła II 25
6. Jana Pawła II 29A
7. Sucharskiego 8
8. Sucharskiego 6

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2020r. do godz. 14.00.
Termin realizacji zamówienia od 04.01.2021r. – do 30.04.2021r.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie wadium w wysokości po 5 000,00 zł.
2. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia Oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu,
ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

Zarząd Spółdzielni

Sierpc, dnia 24.11.2020

Przetarg – malowanie klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu
ul. Piastowska 28

ogłasza przetarg
zapytanie o cenę

na malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi piwnic w budynkach przy ulicy:

1. Paderewskiego 6 -3 klatki schodowe
2. Tysiąclecia 2a – 2 klatki schodowe
3. Narutowicza 11 – 4 klatki schodowe
4. Narutowicza 21 – 4 klatki schodowe
5. Jana Pawła II 40 – 3 klatki schodowe
6. Jana Pawła II 44 – 4 klatki schodowe
7. Sucharskiego 8 – 5 klatek schodowych

Istnieje możliwość złożenia oddzielnych ofert na poszczególne budynki.

Specyfikacja dot. zakresu i odbioru robót jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2020r. o godz. 14.00.
Termin realizacji zamówienia od 04.01.2021r. – do 30.05.2021r.

SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni

Sierpc, dnia 24.11.2020

Uwaga – zmiana godzin otwarcia kasy

Informujemy, że kasa w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu od dnia 25 listopada 2020 roku jest czynna :

Poniedziałek, wtorek : 7.00 – 13.45

Środa : 9.00 – 15.45

Czwartek, piątek :7.00 – 13.45

Z uwagi na fakt, iż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan epidemii informujemy, że Kasjer będzie obsługiwał jedynie osoby zaopatrzone w maseczki . W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do dokonywania płatności bezgotówkowych oraz płatności drogą elektroniczną.

Budowa nowego budynku

W związku z budową nowego budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza w Sierpcu, przedstawiamy wizualizację budynku wykonaną przez Pracownię Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C.