Podziękowanie Pana Józefa Chmielewskiego

Szanowni mieszkańcy !

W związki z zakończeniem pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu składam wszystkim członkom i mieszkańcom Spółdzielni, serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju naszej Spółdzielni. Cieszę się, że mogliśmy współtworzyć najnowszą historię Spółdzielni Mieszkaniowej w Sierpcu.

W mojej pamięci pozostaną bardzo miłe wspomnienia z wzajemnych kontaktów, wspólnych działań, merytorycznych rozmów i spotkań.

Życzę Państwu wszystkiego dobrego i wierzę, że również w przyszłości działalność będzie przynosić rezultaty i satysfakcję mieszkańcom sierpeckiej Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku

Józef Chmielewski