Podziękowanie Pana Józefa Chmielewskiego

Szanowni mieszkańcy !

W związki z zakończeniem pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu składam wszystkim członkom i mieszkańcom Spółdzielni, serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju naszej Spółdzielni. Cieszę się, że mogliśmy współtworzyć najnowszą historię Spółdzielni Mieszkaniowej w Sierpcu.

W mojej pamięci pozostaną bardzo miłe wspomnienia z wzajemnych kontaktów, wspólnych działań, merytorycznych rozmów i spotkań.

Życzę Państwu wszystkiego dobrego i wierzę, że również w przyszłości działalność będzie przynosić rezultaty i satysfakcję mieszkańcom sierpeckiej Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku

Józef Chmielewski

Praca kasy Spółdzielni

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Uprzejmie informujemy, iż kasa Spółdzielni

z dniem 13 lipca jest czynna w następujących dniach :

poniedziałek, wtorek,

w godzinach 7:00-13:45

w środę

w godzinach 09:00-16:00

czwartek, piątek

w godzinach 7:00-13:45

Jednocześnie informujemy, że będzie można   

   dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych.       W czasie pobytu w budynku Spółdzielni i przy kasie prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności (posiadanie maseczek i dezynfekcja rąk)

Zarząd SML-W w Sierpcu