Przydatne numery telefonów

Pogotowie ciepłownicze 24 275 29 81
Pogotowie gazowe 992,024 262-24-38 
Pogotowie energetyczne 991, 024 365-10-10
Komenda Powiatowa Policji 24 24 265 82 00
Straż Miejska 24 275 20 66
Urząd Miasta Sierpc 24 275 86 86
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu 24 275 55 35
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. 24 275 15 12