Informacja Zarządu SML-W w Sierpcu dotycząca opłat od sierpnia 2022r.

Z przykrością informujemy, że szeroko zapowiadana fala znaczących podwyżek cen energii cieplnej dotarła do Sierpca, a w tym również do osób zamieszkałych w zasobach naszej Spółdzielni. W dniu 01.06.2022 r. otrzymaliśmy informację z Ciepłowni Sierpc Spółki z o.o. o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf ciepła. Podwyżka wynosi średnio 46 % i odnosi się zarówno do opłaty zmiennej dotyczącej centralnego ogrzewania, jak też opłaty stałej przesyłowej za ciepło i opłaty za ciepłą wodę. Również wzrasta opłata za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków, co wynika z decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 01.07.2021 r. dotyczącej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków, na terenie gminy Miasta Sierpc przez MPGK „Empegek” sp. z o.o. Obie te podwyżki obowiązują od dnia 01.08.2022 r.

Zawiadamiając o nich jeszcze raz podkreślamy, że nasza Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na wysokość opłat za dostawę ciepła i wody oraz odprowadzenie ścieków. Jedynym dostawcą tych mediów są Spółki miejskie. Zdajemy sobie sprawę, że podwyżka ta nie jest pierwsza w tym roku, a jej wysokość może budzić uzasadniony niepokój. Niestety nie mamy żadnej alternatywy. Mieszkańcy nie mogą być pozbawieni dostaw ciepła i wody.

Liczymy na Państwa zrozumienie, że w tych trudnych czasach gwałtownie rosnących kosztów utrzymania i inflacji dbałość o finanse Spółdzielni, a więc o posiadane mieszkanie należy do wartości podstawowych i tak jak dotychczas będziecie Państwo wnosić należne opłaty regularnie, i w pełnej wysokości.

Obowiązujące stawki opłat:

-> zaliczka na c.o. – 4,64 zł. / m2

-> opłata przesyłowa za ciepło – 1,03 zł. / m2

-> ciepła woda – 37,58 zł. / m3

-> zimna woda – 9,48 zł. / m3

Zarząd SML-W w Sierpcu

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 29 lipca 2022r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.