Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu informuje, że w związku z wymianą ławek przed klatkami w zasobach Spółdzielni istnieje możliwość zakupu starych ławek.

Więcej informacji udzielamy w biurze Spółdzielni pokój Nr 1.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 25 marzec 2022r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Przetarg zapytanie o cenę – malowanie elewacji Sienkiewicza 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu  Piastowska 28 ogłasza przetarg – zapytanie o cenę na naprawę i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Sierpcu.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2022r. do godz. 1200.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest :

  • Wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł.
  • Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia Oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 23.03.2022r. od godz. 1300 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28.

Informujemy, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Przetarg zapytanie o cenę – malowanie elewacji Jana Pawła II 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu  Piastowska 28 ogłasza przetarg – zapytanie o cenę na naprawę i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 18 w Sierpcu.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2022r. do godz. 1200.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest :

  • Wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł.
  • Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia Oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 23.03.2022r. od godz. 1315 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28.

Informujemy, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Przetarg zapytanie o cenę – malowanie elewacji Jana Pawła II 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu  Piastowska 28 ogłasza przetarg – zapytanie o cenę na naprawę i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 16 w Sierpcu.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2022r. do godz. 1200.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest :

  • Wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł.
  • Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia Oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 23.03.2022r. od godz. 1330 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28.

Informujemy, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni