Zmiana ceny za wodę

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo MPGK „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu z dnia 07.04.2016r wprowadzające zmianę opłat za dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków  obowiązujące od dnia 01.05.2016r.