Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 24 czerwca 2022r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu o podjęciu decyzji, o przesunięciu terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Poniżej w załączeniu pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym jest zrzeszona Spółdzielnia dotyczące

możliwości organizowania walnych zgromadzeń w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

Dodatkowo w załączeniach zawarte są materiały, które stanowić będą porządek obrad Walnego Zgromadzenia tj. m.in. :

> Sprawozdanie z działalności SML-W w Sierpcu za rok 2021, które Spółdzielnia wysyła do Krajowego Rejestru Sądowego w celu rejestracji;

> Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.