Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku wyznaczone przez Urząd Miejski w Sierpcu w roku 2020:

 • 19 luty 2021r.
 • 31 marca 2021r. 
 • 30 kwietnia 2021r.
 • 28 maja 2021r.
 • 25 czerwca 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Nowy budynek wielorodzinny

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu zaprasza do zapoznania się z ofertą mieszkań w nowo budowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Narutowicza w Sierpcu.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

 • pięć kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych) i jedna kondygnacja podziemna (garaż i piwnica)
 • 2 klatki schodowe z windą osobową
 • 43 mieszkania o planowanej powierzchni mieszkalnej ok. 2262,64 m2
 • mieszkania o powierzchni od 34mdo 68 m2
 • 33 miejsca postojowe w garażu podziemnym
 • 43 komórki lokatorskie

Termin zakończenia budowy: IV kwartał 2022r.

Zobacz również załączniki :

Wykaz szczegółowych informacji dotyczących lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz komórek lokatorskich :