Przetarg – zapytanie o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu  ul. Piastowska 28 ogłasza przetarg – zapytanie o cenę na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach Spółdzielni.

1. Konstytucji 3-Go Maja 18 – 5 szt.
2.Jana Pawła II 24 – 5 szt.
3. Jana Pawła II 26 – 5 szt.
4. Jana Pawła II 30 – 5 szt.
5. Narutowicza 23A – 3 szt.
6. Narutowicza 23B – 3 szt.
7. Narutowicza 23C – 3 szt.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2021r. do godz. 1400.

Termin realizacji zamówienia od 10.01.2022r. – do 30.04.2022r.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 5 000,00 zł.

  1. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia Oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Przetarg – zapytanie o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 ogłasza przetarg zapytanie o cenę na malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi piwnic w budynkach przy ulicy :

1. Paderewskiego 8  – 5 klatek schodowych
2. Witosa 1 – 3 klatki schodowe
3. Piłsudskiego 1 -4 klatki schodowe
4. Grota Roweckiego 1 -4 klatki schodowe
5. Sienkiewicza 8 -4 klatki schodowe

Istnieje możliwość złożenia oddzielnych ofert na poszczególne budynki.
Specyfikacja dot. zakresu i odbioru robót jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2021r. o godz. 14.00.
Termin realizacji zamówienia od 10.01.2022r. – do 30.05.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu  poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.
Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa  w Sierpcu, 09-200 Sierpc ul. Piastowska 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Przeglądy wentylacji i instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu, informuje, że związku z art. 62 Prawa Budowlanego nakładającym obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego budynków na ich właścicieli, firma : SYSTEMY GRZEWCZE INSTALATORSTWO C.O. W.K. PIOTR JANKOWSKI, UL. STASZICA 85, 09-200 SIERPC, przeprowadzi okresowy przegląd i kontrolę instalacji gazowej i wentylacji grawitacyjnej w Państwa mieszkaniach.
Przegląd i kontrola w/w instalacji odbędzie się w terminie :

Terminy kontroli :

L.p.AdresDataGodziny
1Jana Pawła II 211-10-202116.00 -17.00
2Jana Pawła II 411-10-202117.00 – 18.00
3Jana Pawła II 612-10-2021 16.00 – 17.00
4Jana Pawła II 811-10-2021 16.30 – 17.30
5Jana Pawła II 1011-10-2021 17.30 – 18.30
6Jana Pawła II 1212.10.2021 17.00 – 18.00
7Jana Pawła II 1412.10.2021 17.00 – 18.00
8Jana Pawła II 1612-10-202116.30 – 17.30
9Jana Pawła II 1812-10-202117.30 – 18.30
10Piastowska 1415-10-202117.30 – 18.30
11Piastowska 2015-10-202116.00 – 17.00
12Piastowska 2215-10-202117.00 – 18.00
13Narutowicza 313-10-202116.00 – 17.00
14Narutowicza 1113-10-2021 17.00 – 18.00
15Narutowicza 1313-10-202116.30 – 17.30
16Narutowicza 1513-10-202117.30 – 18.30
17 Narutowicza 23A14-10-202116.30 – 17.30
18 Narutowicza 23B 14-10-202117.30 – 18.30
19 Narutowicza 23C 14-10-2021 17.30 – 18.30
20 Narutowicza 1714-10-202116.00 – 17.00
21 Narutowicza 21 14-10-202117.00 – 18.00
22Słowackiego 2315-10-202116.30 – 17.30
23Konstytucji 3-Go Maja 1818-10-202115.30 – 17.00
24 Jana Pawła II 24 18-10-2021 17.00 – 19.00
25 Jana Pawła II 25 18-10-2021 15.30 – 17.00
26 Jana Pawła II 26 18-10-2021 17.00 – 19.00
27 Jana Pawła II 2719-10-2021 15.30 – 17.00
28 Jana Pawła II 28 19-10-2021 17.00 – 19.00
29 Jana Pawła II 29 19-10-2021 15.30 – 17.00
30 Jana Pawła II 30 19-10-2021 17.00 – 19.00
31 Jana Pawła II 3120-10-2021 15.30 – 17.00
32 Jana Pawła II 32 20-10-2021 17.00 – 19.00
33 Jana Pawła II 34 20-10-2021 15.30 – 17.00
34 Jana Pawła II 36 20-10-2021 15.30 – 17.00
35 Jana Pawła II 29A 21-10-2021 17.00 – 19.00
36 Jana Pawła II 40 21-10-2021 15.30 – 17.00
37 Jana Pawła II 42 25-10-2021 15.30 – 17.00
38 Jana Pawła II 44 25-10-2021 15.30 – 17.00
39 Jana Pawła II 46 25-10-2021 17.00 – 19.00
40Sucharskiego 6 25-10-2021 17.00 – 19.00
41 Sucharskiego 8 26-10-2021 15.30 – 17.00
42 Sucharskiego 10 26-10-2021 17.00 – 19.00
43Sienkiewicza 827-10-2021 15.30 – 17.00
44Grota Roweckiego 1 27-10-2021 17.00 – 19.00
45Witosa 1 27-10-2021 15.30 – 16.30
46 Witosa 1 A 27-10-2021 16.30 – 18.00
47 Witosa 1B 27-10-2021 17.00 – 19.00
48 Witosa 3 28-10-2021 15.30 – 17.00
49 Grota Roweckiego 3 27-10-2021 15.30 – 17.00
50Jana Pawła II 38 27-10-2021 17.00 – 19.00
51Braci Tułodzieckich 14A08-11-202116.00 – 17.00
52 Braci Tułodzieckich 14AB 08-11-2021 17.00 – 18.00
53 Braci Tułodzieckich 14c 08-11-2021 18.00 – 19.00
54Osiedlowa 1 09-11-2021 16.30 – 17.00
55 Osiedlowa 3 09-11-2021 17.00 – 18.00
56 Osiedlowa 5 09-11-2021 17.00 – 18.30
57 Osiedlowa 7 09-11-2021 18.30 – 19.00
58 Braci Tułodzieckich 29 09-11-2021 16.00 – 16.30
59Tysiąclecia 2A 09-11-2021 16.30 – 17.00
60 Tysiąclecia 4A 09-11-2021 17.00 – 17.30
61Paderewskiego 6 15-11-2021 16.30 – 17.00
62 Paderewskiego 6A 15-11-2021 17.00 – 18.00
63 Paderewskiego 10 15-11-2021 18.00 – 19.00
64 Paderewskiego 8 17-11-2021 16.30 – 17.30
65Piłsudskiego 1 17-11-2021 17.30 – 18.30
66 Witosa 5 18-11-2021 16.30 – 18.30

Pracownicy firmy zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywania przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. W trosce o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów udostępniajcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).

Dodatkowe informacje o przeglądach można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, tel. 24 275-28-12.