Przetarg – przegląd wentylacji i gazu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu, zaprasza do negocjacji z zachowaniem konkurencji na zamówienie obejmujące :

  1. Wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji grawitacyjnej w sześćdziesięciu pięciu budynkach mieszkalnych (2812 mieszkań).
  2. Wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji grawitacyjnej w budynku o 60-ciu mieszkaniach należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.
  3. W 3 budynkach : Jana Pawła II 38, Witosa 1b, Paderewskiego 6A kontrola obejmuje przegląd stanu technicznego wentylacji mechanicznej.
  4. Wykonanie okresowej kontroli drożności wentylacji w 7 budynkach użytkowych.

Specyfikacja do odbioru w biurze Spółdzielni pokój nr1 w cenie 30,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia : 29.09.2021r . do godz.1500.
Termin realizacji ustala się w dniach : 04.10.2021 – 10.12.2021r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto:
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563

Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2021r. o godz. 1600 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28, w zapieczętowanej kopercie oznakowanej następująco:
„Oferta przetargowa na wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych„

Informujemy, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

Zarząd Spółdzielni

Sierpc, dnia 2021-09-15

Rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszy balkon i ogródek w zasobach Spółdzielni !

Dobiegł końca tegoroczny konkurs „Balkon – ogródek wypełniony kwiatami” W tym czasie obserwowano wygląd balkonów i ogródków, wykonano zdjęcia, które są dowodem pracy naszych mieszkańców.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, bon pieniężny o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Patio Sierpc, podziękowania za udział w konkursie oraz torbę gadżetów przekazane przez Burmistrza Jarosława Perzyńskiego.

Pan Mariusz Brodziński właściciel firmy świadczącej dla Spółdzielni usługi porządkowe, przyznał wraz z Zarządem Spółdzielni nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł dla Pana Mirosława Ambroziaka za poprawę estetyki terenu prze blokiem przy ulicy Jana Pawła II 30 za własnoręczne wykonanie ozdobnych ławek. Pan Mariusz ufundował również bony podarunkowe dla 6 osób na kwotę 150 zł do wykorzystania w sklepie „Delikatesy Familijne”.

Przemysław Burzyński przewodniczący osiedla Nr 7 przyznał 4 wyróżnienia dla mieszkańców w rejonie swojego działania.

Wyróżnienia i nagrody należy przyjąć jako wyraz uhonorowania i podziękowania za trud, pracę w upiększaniu naszych osiedli oraz poprawę wizerunku naszego miasta.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 17 września 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 27 sierpnia 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.