INFORMACJA !

W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu informuje, że od 20 stycznia 2022 r. interesanci będą przyjmowani do biura Spółdzielni pojedynczo, w dopuszczalnej maksymalnej liczbie przebywania 3 osób na korytarzu do kasy.

Za utrudnienia przepraszamy

Podstawa prawna :

§21-23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861, 879 z późn. zm.).

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 28 stycznia 2022r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Informacja o wysokości zadłużenia na dzień 30.11.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informuje o wysokości zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych w niżej wymienionych budynkach wg stanu na dzień 30.11.2021r.

L.pAdresKwota zadłużenia
1Słowackiego 2310.740,11 zł
2Braci Tułodzieckich 14a8.721,47 zł
3Braci Tułodzieckich 14b1.336,11 zł
4Braci Tułodzieckich 14c560,81 zł
5 Braci Tułodzieckich 291.265,73 zł
6Tysiąclecia 2a1.666,49 zł
7 Tysiąclecia 4a 412,59 zł
8 Osiedlowa 1 472,50 zł
9Osiedlowa 33.266,14 zł
10Osiedlowa 54.906,96 zł
11Osiedlowa 752.456,88 zł
12Grota Roweckiego 18.328,73 zł
13Sienkiewicza 84.551,94 zł
14Jana Pawła II 26.600,45 zł
15Jana Pawła II 411.362,37 zł
16Jana Pawła II 610.314,85 zł
17Jana Pawła II 812.843,69 zł
18Jana Pawła II 1013.252,70 zł
19Jana Pawła II 1218.486,46 zł
20Jana Pawła II 14598,52 zł
21Jana Pawła II 163.794,28 zł
22Jana Pawła II 182.167,01 zł
23Jana Pawła II 245.191,38 zł
24Jana Pawła II 255.191,38 zł
25Jana Pawła II 266.668,81 zł
26Jana Pawła II 274.230,14 zł
27Jana Pawła II 281.686,70 zł
28Jana Pawła II 2927.073,77 zł
29Jana Pawła II 29a9.459,75 zł
30Jana Pawła II 306.125,58 zł
31Jana Pawła II 314.776,47 zł
32Jana Pawła II 324.007,29 zł
33Jana Pawła II 344.206,32 zł
34Jana Pawła II 364.696,79 zł
35 Jana Pawła II 382.522,75 zł
36Jana Pawła II 4014.473,68 zł
37Jana Pawła II 4217.368,46 zł
38Jana Pawła II 444.573,47 zł
39Jana Pawła II 462.557,54 zł
40Konstytucji 3-Go Maja 1811.927,48 zł
41Narutowicza 36.943,42 zł
42Narutowicza 113.106,01 zł
43Narutowicza 134.028,51 zł
44Narutowicza 15859,32 zł
45Narutowicza 175.105,92 zł
46Narutowicza 2112.469,65 zł
47Narutowicza 23a3.389,90 zł
48Narutowicza 23b1.075,11 zł
49Narutowicza 23c2.912,52 zł
50Sucharskiego 65.238,54 zł
51Sucharskiego 83.211,85 zł
52Sucharskiego 104.097,21 zł
53Piastowska 1418.621,31 zł
54Piastowska 202.638,64 zł
55Piastowska 222.734,11 zł
56Witosa 312.041,36 zł
57Witosa 539.128,57 zł
58Paderewskiego 84.939,13 zł
59Paderewskiego 108.335,86 zł
60Piłsudskiego 15.049,56 zł
61Paderewskiego 65.526,62 zł
62 Paderewskiego 6A3.338,27 zł
63Witosa 13.208,25 zł
64Witosa 1a5.117,06 zł
65Witosa 1b3.766,07 zł

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 17 grudnia 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Przetarg – zapytanie o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu  ul. Piastowska 28 ogłasza przetarg – zapytanie o cenę na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach Spółdzielni.

1. Konstytucji 3-Go Maja 18 – 5 szt.
2.Jana Pawła II 24 – 5 szt.
3. Jana Pawła II 26 – 5 szt.
4. Jana Pawła II 30 – 5 szt.
5. Narutowicza 23A – 3 szt.
6. Narutowicza 23B – 3 szt.
7. Narutowicza 23C – 3 szt.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2021r. do godz. 1400.

Termin realizacji zamówienia od 10.01.2022r. – do 30.04.2022r.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 5 000,00 zł.

  1. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia Oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni