Lokal użytkowy – Piastowska 42

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo – usługową o powierzchni 97,50  m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 42 – parter.

Bliższe informacje udziela Zarząd Spółdzielni pod numerem telefonu 24 275-28-12, lub w biurze Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój Nr 8.

Przetarg – okresowa kontrola szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu ul. Piastowska 28, zaprasza do negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w sześćdziesięciu sześciu budynkach mieszkalnych (2855 mieszkań), ośmiu budynkach użytkowych oraz w jednym budynku o 60-ciu mieszkaniach należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Specyfikacja do odbioru w biurze Spółdzielni pokój nr 1 w cenie 100,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2023r. do godz.1500.
Termin realizacji ustala się w dniach 10.10.2023r. – 31.12.2023r.

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.
  2. Miejsce składania wadium konto bankowe : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 04.10.2023r. o godz. 1600 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28.
  4. Informujemy, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.
  5. Oferty należy składać na adres :

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Piastowska 28, w zapieczętowanej kopercie oznakowanej następująco : „Oferta przetargowa na wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych„

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu

Lokal użytkowy – Piastowska 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo – usługową o powierzchni 17,98  m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 18 – I piętro.

Bliższe informacje udziela Zarząd Spółdzielni pod numerem telefonu 24 275-28-12, lub w biurze Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój Nr 8.