Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym :

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. „Budynek mieszkalno – usługowy, wielorodzinny z garażem podziemnym, uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem terenu przynależnego na działce nr 3991 przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 6 tel.024 275 28 12(cena 100 zł)

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2024r. godz. 14.00
Termin realizacji zamówienia do 31.07.2024r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni, nr konta :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 24.01.2024r. o godz. 15-tej w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28, Sala konferencyjna – pok. nr 14.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28.

Zarząd Spółdzielni

Przegląd drożności wentylacji i szczelności instalacji gazowej 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu, informuje, że związku z art. 62 Prawa Budowlanego nakładającym obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego budynków na ich właścicieli, firma : SYSTEMY GRZEWCZE INSTALATORSTWO C.O. W.K. PIOTR JANKOWSKI, UL. STASZICA 85, 09-200 SIERPC, przeprowadzi okresowy przegląd i kontrolę instalacji gazowej i wentylacji grawitacyjnej w Państwa mieszkaniach. Przegląd i kontrola w/w instalacji odbędzie się w terminie :

Terminy kontroli :

L.p.AdresDataGodziny
1Jana Pawła II 216-10-202315.30 -19.00
2Jana Pawła II 416-10-202315.30 – 19.00
3Jana Pawła II 1017-10-202316.00 -19.00
4Jana Pawła II 1217-10-202316.00 -19.00
5Jana Pawła II 2417-10-202316.00 -19.00
6Konstytucji 3-Go Maja 1817.10.202316.00 – 19.00
7Jana Pawła II 618.10.202315.30 – 19.00
 8 Jana Pawła II 818.10.2023 15.30 – 19.00
9Jana Pawła II 2518.10.202316.00 – 19.00
10Jana Pawła II 2618.10.202316.00 – 19.00
11Jana Pawła II 1819.10.202316.00 – 19.00
12Piastowska 2219.10.202316.00 – 19.00
13Jana Pawła II 2719.10.202316.00 – 19.00
14Jana Pawła II 2819.10.202316.00 – 19.00
15Piastowska 2020.10.202316.00 – 19.00
16Piastowska 1420.10.202316.00 – 19.00
17Jana Pawła II 3020.10.202316.00 – 19.00
18Jana Pawła II 3220.10.202316.00 – 19.00
19Jana Pawła II 1424.10.202316.00 – 19.00
20Jana Pawła II 1624.10.202316.00 – 19.00
21Jana Pawła II 4024.10.202316.00 – 19.00
22Jana Pawła II 4224.10.202316.00 – 19.00
23Jana Pawła II 3625.10.202316.00 – 19.00
24Jana Pawła II 3425.10.202316.00 – 19.00
25Narutowicza 325.10.202316.00 – 19.00
26Narutowicza 1125.10.202316.00 – 19.00
27Narutowicza 1326.10.202316.00 – 19.00
28Narutowicza 1526.10.202316.00 – 19.00
29Jana Pawła II 4426.10.202316.00 – 19.00
30Jana Pawła II 4626.10.202316.00 – 19.00
31Narutowicza 1727.10.202316.00 – 19.00
32Narutowicza 2127.10.202316.00 – 19.00
33Jana Pawła II 2927.10.202316.00 – 19.00
34Jana Pawła II 29a27.10.202316.00 – 19.00
35Jana Pawła II 316.11.202315.30 – 19.00
36Jana Pawła II 386.11.202315.30 – 19.00
37Braci Tułodzieckich 14A6.11.202315.30 – 19.00
38Braci Tułodzieckich 14B6.11.202315.30 – 19.00
39Braci Tułodzieckich 14C6.11.202315.30 – 19.00
40Braci Tułodzieckich 2910.11.202315.30 – 19.00
41Osiedlowa 17.11.202316.00 – 19.00
42Osiedlowa 37.11.202316.00 – 19.00
43Osiedlowa 57.11.202316.00 – 19.00
44Osiedlowa 77.11.202316.00 – 19.00
45Grota Roweckiego 18.11.202315.30 – 19.00
46Sienkiewicza 88.11.202315.30 – 19.00
47Grota Roweckiego 38.11.202315.30 – 19.00
48Sucharskiego 67.11.202316.00 – 19.00
49Sucharskiego 87.11.202316.00 – 19.00
50Sucharskiego 108.11.202316.00 – 19.00
51Narutowicza 23A9.11.202316.00 – 19.00
52Narutowicza 23B9.11.202316.00 – 19.00
53Narutowicza 23C9.11.202316.00 – 19.00
54Witosa 19.11.202316.00 – 19.00
55Witosa 1A9.11.202316.00 – 19.00
56Tysiąclecia 2A10.11.202315.30 – 19.00
57Tysiąclecia 4A10.11.202315.30 – 19.00
58Słowackiego 2310.11.202315.30 – 19.00
59Narutowicza 5A10.11.202315.30 – 19.00
60Witosa 1B14.11.202315.30 – 19.00
61Witosa 314.11.202315.30 – 19.00
62Witosa 514.11.202315.30 – 19.00
63Paderewskiego 6A14.11.202315.30 – 19.00
64Paderewskiego 615.11.202315.30 – 19.00
65Paderewskiego 815.11.202315.30 – 19.00
66Paderewskiego 1015.11.202315.30 – 19.00
67Piłsudskiego 115.11.202315.30 – 19.00

Pracownicy firmy zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywania przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. W trosce o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów udostępniajcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).

Dodatkowe informacje o przeglądach można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, tel. 24 275-28-12.

Informacja o zmianie wysokości opłaty na fundusz remontowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej M Sierpcu uprzejmie informuje, z dniem 01 stycznia 2024r zgodnie z Uchwalą Nr 3/8/2023 Z dnia 27.09.2023r. oraz Uchwalą Nr 2/8/2023. z dnia 27.09.2023r. Rady Nadzorczej Spółdzielni wzrośnie oplata na fundusz remontowy o 0,40 zł/m2 i wynosić będzie 0.70 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu, dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II 38 oraz Paderewskiego 6A w Sierpcu.

Powyższa decyzja podyktowana jest zakończeniem okresu gwarancyjnego przez wykonawcę budynków na usuwanie wad usterek związanych z realizacją oraz potrzebą zabezpieczenia środków na niezbędne remonty, nieprzewidziane zdarzenia losowe jak również dużym wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu