Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia Spółdzielni

W ostatnim 15-leciu działalności Spółdzielnia otrzymała liczne odznaczenia, dyplomy i nagrody, które są wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, za dobrą i rzetelną pracę członków Rad Nadzorczych, Zarządu, pracowników i działaczy spółdzielczych. Dają one satysfakcję i są zachętą do dalszej dobrej pracy. Jest to jednocześnie duże zobowiązanie, aby jakość naszej pracy utrzymać, kontynuować działanie na rzecz osób zamieszkujących nasze zasoby.

13 maja 2013 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013, organizowanego przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”. Nasza Spółdzielnia otrzymała nagrodę w kategorii „Nagroda za rezultaty działalności gospodarczej i społecznej”. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Spółdzielnia została Liderem Spółdzielczości Mieszkaniowej tj. w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika „Administrator”, za wyniki z działalności gospodarczej, działalności inwestycyjnej oraz kulturalno-wychowawczej.

W 2017 r. otrzymaliśmy nagrodę za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im dr Ryszarda Jajszczyka, organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.

Zmodernizowany budynek przy ul. Jana Pawła II 38 otrzymał dyplom za udział w konkursie „Modernizacja roku 2016 – rozbudowa budynku handlowo-usługowego”.

Spółdzielnia w miesiącu wrześniu 2018 roku została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za zasługi w promowaniu ruchu spółdzielczego oraz cenny wkład wniesiony w rozwój gospodarczy i społeczny województwa mazowieckiego. Dyplom odebrał Prezes Zarządu Józef Chmielewski.

1 października 2018 r. z okazji 20 rocznicy powstania powiatu sierpeckiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni odebrali z rąk Starosty Sierpeckiego medal „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”.

 

Nominacja do finału ogólnopolskiego konkursu MODERNIZACJA ROKU& BUDOWA XXI WIEKU – dotyczy obiektu przy ul. Paderewskiego 6A w Sierpcu.

 

Inne dyplomy i wyróżnienia Spółdzielni