Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia Spółdzielni

W ostatnim 15-leciu działalności Spółdzielnia otrzymała liczne odznaczenia, dyplomy i nagrody, które są wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, za dobrą i rzetelną pracę członków Rad Nadzorczych, Zarządu, pracowników i działaczy spółdzielczych. Dają one satysfakcję i są zachętą do dalszej dobrej pracy. Jest to jednocześnie duże zobowiązanie, aby jakość naszej pracy utrzymać, kontynuować działanie na rzecz osób zamieszkujących nasze zasoby.

– W 2009 r. w rocznicę obchodów jubileuszu 50-lecia Rada Miasta w Sierpcu uhonorowała Spółdzielnię medalem „Zasłużony dla Miasta Sierpca”, a Krajowa Rada Spółdzielcza nadała odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości”.

– 13 maja 2013 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013, organizowanego przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”.

Nasza Spółdzielnia otrzymała nagrodę w kategorii „Nagroda za rezultaty działalności gospodarczej i społecznej”. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej.

– W 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Spółdzielnia została Liderem Spółdzielczości Mieszkaniowej tj. w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika „Administrator”, za wyniki z działalności gospodarczej, działalności inwestycyjnej oraz kulturalno-wychowawczej.

– W 2017 r. otrzymaliśmy nagrodę za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im dr Ryszarda Jajszczyka, organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.

– Zmodernizowany budynek przy ul. Jana Pawła II 38 otrzymał dyplom za udział w konkursie „Modernizacja roku 2016 – rozbudowa budynku handlowo-usługowego”.

– Spółdzielnia w miesiącu wrześniu 2018 roku została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za zasługi w promowaniu ruchu spółdzielczego oraz cenny wkład wniesiony w rozwój gospodarczy i społeczny województwa mazowieckiego. Dyplom odebrał Prezes Zarządu Józef Chmielewski.

– 1 października 2018 r. z okazji 20 rocznicy powstania powiatu sierpeckiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni odebrali z rąk Starosty Sierpeckiego medal „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”.

 

– Nominacja do finału ogólnopolskiego konkursu MODERNIZACJA ROKU& BUDOWA XXI WIEKU – dotyczy obiektu przy ul. Paderewskiego 6A w Sierpcu.

Inne dyplomy i wyróżnienia Spółdzielni
Inne dyplomy i wyróżnienia Spółdzielni