Zarząd Spółdzielni

Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o regulacje statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego. Ponadto Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad organizacją i finansowaniem nowych inwestycji, organizacją, finansowaniem oraz prawidłowością wykonania remontów a także ewidencją księgową i obsługą prawną.

Józef ChmielewskiPrezes Zarządu
Bogusław RynkowskiZastępca Prezesa Zarządu
Witkowska EwaCzłonek Zarządu