Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W nawiązaniu do prośby Rady Nadzorczej i wniosku Zarządu SML-W w Sierpcu Rada Miejska Sierpca podjęła uchwałę z dnia 13.03.2019 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miasto Sierpc. 
Bonifikatę od opłaty ustalono w wysokości :  
1) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 25% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 15% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu zgłosi zamiar jednorazowego wniesienia opłaty korzystając z bonifikaty w wysokości 40%.
O dalszych działaniach będziemy na bieżąco informować naszych mieszkańców.