Informacja dotycząca zmiany opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 01.03.2018r wzrastają opłaty związane z centralnym ogrzewaniem i dostawą cieplej wody. Powyższe jest następstwem podwyższenia kosztów zakupu tych mediów od jednego ich dostawcy, którym jest Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu. Spółka ta uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy na ciepło od Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.
W celu pokrycia wzrostu tych cen i po uwzględnieniu rozliczeń za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z ostatnich lat, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31.01.2018r uchwaliła wzrost opłaty zmiennej dotyczącej centralnego ogrzewania o 0,0721/m2 powierzchni użytkowej lokalu i jednoczenie obniżyła opłatę stalą o 0,0421/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Natomiast zmiana opiaty za dostawę cieplej wody wynosi 1,11 21/m3.
    Zwracamy uwagę, iż poprzednia zmiana opiat za centralne ogrzewanie miała miejsce w październiku 2012r i Spółdzielnia utrzymywała te stawkę na niezmienionej wysokości aż do dnia 31.05.2015r, kiedy to z dniem 01.06.2015r Spółdzielnia obniżyła opłaty, mimo że Ciepłownia podwyższyła stawki opłat. Kolejna podwyżka opłat z dniem 01.11.2016r dokonana przez Ciepłownię nie spowodowała podwyżki opłat wnoszonych do Spółdzielni. Taka decyzja była możliwa dzięki trwającym pracom termomodernizacyjne ,które objęły już wszystkie budynki w Spółdzielni i dały możliwość istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.