I N F O R M A C J A ! GODZINY PRACY KASY SPÓŁDZIELNI W MAJU

Uprzejmie informujemy, iż uruchamiamy pracę kasy Spółdzielni

W miesiącu maju kasa będzie czynna :

w dniach : 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 w godzinach 8:00-12:00

w dniach : 6, 13, 20, 27 w godzinach 12:00-16:00

         Jednocześnie informujemy, że będzie można   

   dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych.

       W czasie pobytu w budynku Spółdzielni i przy kasie prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Zarząd SML-W w Sierpcu

I N F O R M A C J A !!

Uprzejmie informujemy, iż uruchamiamy pracę kasy Spółdzielni

w m-cu kwietniu kasa będzie czynna w dniach

16, 17, 20, 23, 27, 30

            w godzinach od 8ºº do  12ºº

         Jednocześnie informujemy, że będzie można  dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych.

       W czasie pobytu w budynku Spółdzielni i przy kasie prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Zarząd SML-W w Sierpcu