Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy balkon i ogródek !

W dniu 28 listopada 2019 r. podsumowano i wręczono nagrody na najładniejszy balkon i ogródek pod hasłem : „Kwiatami upiększamy nasze osiedla”. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Sierpca. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w świetlicy SML-W w Sierpcu.

Warunkiem udziału w konkursie było pisemne zgłoszenie uczestników. Do udziału zgłosiły się 52 osoby. Przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości powitał Prezes Spółdzielni Józef Chmielewski. Galę rozpoczął występ chóru „Sierpczanie”.

Przyznane zostały liczne nagrody na wyróżnionych osób oraz dla pozostałych uczestników konkursu. Komisja Konkursowa w składzie : pracownicy Działu Techniczno-Administracyjnego Spółdzielni i Komisja Gospodarski Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej przyznała szczególne wyróżnienia dla pięciu osób, tj. dla : Żółtowska Wiesława, Ambroziak Mirosław, Małycha Łucjan, Piusińska Danuta, Czermińska Agnieszka. Wymienione osoby otrzymały torbę gadżetów od Spółdzielni oraz bon pieniężny o wartości 100 zł do wykorzystanie w sklepie Patio Sierpc.

Wyróżnienia przyznał także Pan Przemysław Burzyński, który z ramienia Zarządu Osiedla Nr 7 w Sierpcu wraz z panią Joanna Frej wyróżnili 4 osoby.

Także Pan Mariusz Brodziński, właściciel Zakładu Usług Porządkowych i Konserwacji Zieleni wraz z żoną Panią Agnieszką Brodzińską przygotował niespodzianki oraz nagrody pieniężne dla 7 wyróżnionych osób w konkursie.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał torbę z gadżetami Spółdzielni, książkę, torbę upominków z Urzędu Miasta  i bony pieniężne.

Pan Józef Chmielewski oraz zaproszeni goście (m.in. Jarosław Perzyński, Przemysław Burzyński, Lech Strześniewski, Mariusz Brodziński, Radni Miejscy Sierpca, Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni) podziękowali wszystkim, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu troszczą się, by osiedla były zadbane i wyglądały pięknie.

Informacja

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu informuje, że z dniem 25.11.2019r. zostały ustawione znaki drogowe ograniczające parkowanie samochodów na osiedlu Jana Pawła II.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się właścicieli samochodów osobowych po odbiór kart parkingowych identyfikujących mieszkańców naszych osiedli.

Karty parkingowe należy odbierać w pokoju Nr 1 od dnia 28.11.2019r. do dnia 02.12.2019r.

Ponadto informujemy, że po tym terminie odpowiednie służby będą egzekwować przestrzeganie nowych znaków drogowych.

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa w Sierpcu

ul. Piastowska 28

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym :

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. „Budynek mieszkalno – usługowy, wielorodzinny z garażem podziemnym, uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem terenu przynależnego na działce nr 3980 przy ul. Narutowicza w Sierpcu”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 6 tel.024 275 28 12 (cena 60zł)

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2019 r. godz. 14.00 Termin realizacji zamówienia do 15.06.2020 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3.500,00 zł.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto:

Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2019r. o godz. 15-tej w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28

Oferty należy składać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Piastowska 28

Zarząd SML-W w Sierpcu