Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 24 czerwca 2022r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu o podjęciu decyzji, o przesunięciu terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Poniżej w załączeniu pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym jest zrzeszona Spółdzielnia dotyczące

możliwości organizowania walnych zgromadzeń w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

Dodatkowo w załączeniach zawarte są materiały, które stanowić będą porządek obrad Walnego Zgromadzenia tj. m.in. :

> Sprawozdanie z działalności SML-W w Sierpcu za rok 2021, które Spółdzielnia wysyła do Krajowego Rejestru Sądowego w celu rejestracji;

> Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 27 maja 2022r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Konkurs Zielony zakątek – najładniejszy balkon i ogródek

Mamy przyjemność ogłosić konkurs dla mieszkańców naszej Spółdzielni na najładniej ukwiecony balkon lub ogródek, organizowany przez Burmistrza Miasta Sierpc i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do kontaktu z Administracją Spółdzielni.

ul. Piastowska 28 pokój nr 1. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01 lipca 2022r.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszeniowej.

Przewidziano nagrody rzeczowe za najładniejszy ogródek lub balkon.

INFORMACJA – centralne ogrzewanie

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informujemy, iż z dniem 5 maja 2022 roku w budynkach mieszkalnych Naszych zasobów zostało wyłączone centralne ogrzewanie.

W związku z planowanym płukaniem instalacji centralnego ogrzewania, prosimy o USTAWIENIE GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH PRZY GRZEJNIKACH NA POZYCJĘ 5.

Zarząd SML-W w Sierpcu