Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych wyznaczone przez Urząd Miejski w Sierpcu :

 • 29 listopad 2019r. 
 • 20 grudzień 2019r.
 • 17 styczeń 2020r.
 • 14 luty 2020r,
 • 13 marca 2020r.
 • 10 kwietnia 2020r. 
 • 8 maja 2020r.
 • 5 czerwiec 2020r.
 • 10 lipca 2020r.
 • 14 sierpień 2020r.
 • 18 września 2020r.
 • 30 października 2020r.
 • 27 listopad 2020r. 
 • 23 grudzień 2020r.
 • 15 styczeń 2021r.
 • 19 luty 2021r.
 • 31 marca 2021r.
 • 30 kwietnia 2021r. 
 • 28 maja 2021r.
 • 25 czerwiec 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu  
ul. Piastowska 28 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach Spółdzielni.

1. Sucharskiego 10
2. Braci Tułodzieckich 14c
3. Jana Pawła II 27
4. Jana Pawła II 28
5. Jana Pawła II 29
6. Jana Pawła II 32
7. Jana Pawła II 36
8. Jana Pawła II 42
9. Jana Pawła II 46
Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest  do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2019r. do godz. 13.00.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 5 000,00 zł.
2. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia oferenta do przystąpienia do  przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu,
ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi  30.10.2019r. od godz. 14.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.      

             

 Zarząd Spółdzielni 

Przetarg – zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu 
ul. Piastowska 28 ogłasza przetarg zapytanie o cenę na malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi piwnic w budynkach przy ulicy :

1. Paderewskiego 6  -3 klatki schodowe
2. Sucharskiego 10  -5 klatek schodowych
3. Braci Tułodzieckich 14c  -1 klatka schodowa
4. Jana Pawła II 27 – 5 klatek schodowych
5. Jana Pawła II 28 – 5 klatek schodowych
6. Jana Pawła II 29 – 5 klatek schodowych
7. Jana Pawła II 32 – 5 klatek schodowych
8. Jana Pawła II 36 – 3 klatki schodowe
9. Jana Pawła II 42 – 4 klatki schodowe
10.  Jana Pawła II 46 – 5 klatek schodowych

Istnieje możliwość złożenia oddzielnych ofert na poszczególne budynki.
Specyfikacja dot. zakresu i odbioru robót jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2019r. o godz. 14.00.
Termin realizacji zamówienia od 02.01.2020r. – do 30.05.2020r.

SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.
Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa  w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Zebrania grup członkowskich

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż w dniu 15/05/2019 r. Rada Nadzorcza dokonała podziału członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia :

1. Członkowie zamieszkali w budynkach położonych przy ulicy:
Słowackiego 23, Tysiąclecia 2a, 4a, Sienkiewicza 8, Braci Tułodzieckich 14a, 14b, 14c, 29, Osiedlowa 1, 3, 5, 7, Grota Roweckiego 1, Piastowska 14, 20, 22, Jana Pawła II 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Narutowicza 3, 11, 13, 15, 17, 21 oraz właściciele lokalu użytkowego położonego w Sierpcu przy ulicy Wiosny Ludów 3 stanowić będą pierwszą część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 10.06.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni.

2. Członkowie zamieszkali w budynkach położonych przy ulicy: 
Wincentego Witosa 3, 5, Paderewskiego 6, 8, 10, Piłsudskiego 1 stanowić będą drugą część Walnego Zgromadzenia, która odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni.

3. Członkowie zamieszkali w budynkach położonych przy ulicy: 
Konstytucji 3 Maja 18, Jana Pawła II 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, Sucharskiego 6, 8, 10, Narutowicza 23a, 23b, 23c oraz właścicieli lokali użytkowych położonych w Sierpcu przy ulicy Okulickiego i Polnej stanowić będą trzecią część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokataorsko – Własnościowej w Sierpcu

Lokal użytkowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo – usługową o powierzchni 97,5 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 42 na parterze. Lokal do dyspozycji od dnia 01.06.2019r.