Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 28 października 2022r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Informacja Zarządu SML-W w Sierpcu !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z uwagi na czasowe obniżenie stawki podatku VAT na energię cieplną, mimo podwyżki przez spółkę miejską Ciepłownia Sierpc Sp. z o o. kosztów dostawy ciepła, zdecydowaliśmy o czasowym wstrzymaniu wprowadzenia tej podwyżki, a więc stawki obecnie obowiązujące pozostają w niezmienionej wysokości.

 

Zarząd SML-W  w Sierpcu

Sierpc, dn. 29.09.2022r.

INFORMACJA – CENTRALNE OGRZEWANIE !

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informujemy, iż z dniem 19 WRZEŚNIA 2022 roku w budynkach mieszkalnych Naszych zasobów zostanie włączone centralne ogrzewanie.

Prosimy o USTAWIENIE GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH PRZY GRZEJNIKACH NA POZYCJĘ 5.

Zarząd SML-W w Sierpcu