Zmiana wysokości opłat za zimną wodę i ścieki

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 03 .08.2021r. wzrastają opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków, które są opłatami niezależnymi od Spółdzielni.

Wzrost w/w opłat jest następstwem zatwierdzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Sierpc – Decyzja WA.RET.70.149.2021/5 z dnia 01.07.2021r. która uprawomocniła się z dniem 26.07.2021r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu pismem z dnia 28.07.2021r. poinformowało Spółdzielnię o nowych taryfach opłat, które zgodnie z art.24e ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków będą obowiązywały od dnia 03.08.2021r. 

Wobec powyższego na dzień 03 .08.2021r. zostanie dokonany odczyt wodomierzy wskazujących zużycie wody i nastąpi rozliczenie wniesionych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Rozliczenia zostaną dostarczone mieszkańcom w połowie miesiąca sierpnia 2021r.

Link do decyzji : https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-149-2021-5-z-dn-01-07-2021-r.html

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

  • 30 lipca 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Do wynajęcia lokal użytkowy – Piastowska 42

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo – usługową o powierzchni 73,71  m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 42 na I piętrze. Lokal do dyspozycji od dnia 1 października 2021 roku.

Bliższe informacje udziela Zarząd Spółdzielni pod numerem telefonu 24 275-28-12, lub w biurze Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój Nr 8

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Wejdź i zobacz :

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:

• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,

• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,

• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej