Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że kolejny termin wywozu odpadów wielkogabarytowych wyznaczony jest na dzień 31 maja 2019 roku.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.  W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.