Zebrania grup członkowskich

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż w dniu 15/05/2019 r. Rada Nadzorcza dokonała podziału członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia :

1. Członkowie zamieszkali w budynkach położonych przy ulicy:
Słowackiego 23, Tysiąclecia 2a, 4a, Sienkiewicza 8, Braci Tułodzieckich 14a, 14b, 14c, 29, Osiedlowa 1, 3, 5, 7, Grota Roweckiego 1, Piastowska 14, 20, 22, Jana Pawła II 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Narutowicza 3, 11, 13, 15, 17, 21 oraz właściciele lokalu użytkowego położonego w Sierpcu przy ulicy Wiosny Ludów 3 stanowić będą pierwszą część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 10.06.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni.

2. Członkowie zamieszkali w budynkach położonych przy ulicy: 
Wincentego Witosa 3, 5, Paderewskiego 6, 8, 10, Piłsudskiego 1 stanowić będą drugą część Walnego Zgromadzenia, która odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni.

3. Członkowie zamieszkali w budynkach położonych przy ulicy: 
Konstytucji 3 Maja 18, Jana Pawła II 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, Sucharskiego 6, 8, 10, Narutowicza 23a, 23b, 23c oraz właścicieli lokali użytkowych położonych w Sierpcu przy ulicy Okulickiego i Polnej stanowić będą trzecią część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokataorsko – Własnościowej w Sierpcu