Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych wyznaczone przez Urząd Miejski w Sierpcu :

 • 29 listopad 2019r. 
 • 20 grudzień 2019r.
 • 17 styczeń 2020r.
 • 14 luty 2020r,
 • 13 marca 2020r.
 • 10 kwietnia 2020r. 
 • 8 maja 2020r.
 • 5 czerwiec 2020r.
 • 10 lipca 2020r.
 • 14 sierpień 2020r.
 • 18 września 2020r.
 • 30 października 2020r.
 • 27 listopad 2020r. 
 • 23 grudzień 2020r.
 • 15 styczeń 2021r.
 • 19 luty 2021r.
 • 31 marca 2021r.
 • 30 kwietnia 2021r. 
 • 28 maja 2021r.
 • 25 czerwiec 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.