INFORMACJA – centralne ogrzewanie

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informujemy, iż z dniem 28 września 2020 roku w budynkach mieszkalnych Naszych zasobów zostało włączone centralne ogrzewanie.

Zarząd SML-W w Sierpcu