INFORMACJA – centralne ogrzewanie

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informujemy, iż z dniem 5 maja 2022 roku w budynkach mieszkalnych Naszych zasobów zostało wyłączone centralne ogrzewanie.

W związku z planowanym płukaniem instalacji centralnego ogrzewania, prosimy o USTAWIENIE GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH PRZY GRZEJNIKACH NA POZYCJĘ 5.

Zarząd SML-W w Sierpcu