Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku wyznaczone przez Urząd Miejski w Sierpcu w roku 2020:

  • 19 luty 2021r.
  • 31 marca 2021r. 
  • 30 kwietnia 2021r.
  • 28 maja 2021r.
  • 25 czerwca 2021r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.