Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 8
przy ul. Jana Pawła II 12 w Sierpcu

Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze, składa się z jednego pokoju (z balkonem), kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o powierzchni 30,00 m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,72m2.

Cena wywoławcza wynosi 111.400,00 zł

Mieszkanie można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dnia oraz godziny – tel: 24-275-28-12

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – 11.140,00 zł w kasie Spółdzielni lub na konto PKO BP Oddział w Sierpcu Nr 77 1020 3974 0000 5802 0005 6432 z dopiskiem „wadium mieszkania- Jana Pawła II 12”. Kwota ta musi być zaksięgowana na koncie Spółdzielni, nie później niż 2 dni przed dniem przetargu, czyli do 14.02.2022 roku.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2022 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28, pok. nr 14 (sala konferencyjna).
3.Lokal jest gotowy do zasiedlenia po zakończeniu postępowania przetargowego i wpłaceniu całej ceny nabycia.

Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny. Przystępujący do przetargu traci wadium w przypadku, gdy w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wpłaci wylicytowanej ceny, a także, gdy po rozpoczęciu przetargu, nikt z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny wywoławczej. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin zasad przeprowadzenia przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu”, który znajduje się w biurze Spółdzielni pok. Nr 12. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z tym Regulaminem.

Komisja Przetargowa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Sierpc, 03.02.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu