Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu informuje, że w związku z wymianą ławek przed klatkami w zasobach Spółdzielni istnieje możliwość zakupu starych ławek.

Więcej informacji udzielamy w biurze Spółdzielni pokój Nr 1.