INFORMACJA – CENTRALNE OGRZEWANIE !

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informujemy, iż z dniem 19 WRZEŚNIA 2022 roku w budynkach mieszkalnych Naszych zasobów zostanie włączone centralne ogrzewanie.

Prosimy o USTAWIENIE GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH PRZY GRZEJNIKACH NA POZYCJĘ 5.

Zarząd SML-W w Sierpcu