Informacja o zmianie wysokości opłaty na fundusz remontowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej M Sierpcu uprzejmie informuje, z dniem 01 stycznia 2024r zgodnie z Uchwalą Nr 3/8/2023 Z dnia 27.09.2023r. oraz Uchwalą Nr 2/8/2023. z dnia 27.09.2023r. Rady Nadzorczej Spółdzielni wzrośnie oplata na fundusz remontowy o 0,40 zł/m2 i wynosić będzie 0.70 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu, dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II 38 oraz Paderewskiego 6A w Sierpcu.

Powyższa decyzja podyktowana jest zakończeniem okresu gwarancyjnego przez wykonawcę budynków na usuwanie wad usterek związanych z realizacją oraz potrzebą zabezpieczenia środków na niezbędne remonty, nieprzewidziane zdarzenia losowe jak również dużym wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu