Przetarg – negocjacje z zachowaniem konkurencji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 zaprasza do udziału w formie negocjacji z zachowaniem konkurencji na malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi piwnic w budynkach przy ulicy :

  • Narutowicza 15 – 4 klatki schodowe
  • Witosa 1B – 1 klatka schodowa
  • Witosa 1A – 4 klatki schodowe

Istnieje możliwość złożenia oddzielnych ofert na poszczególne budynki.

Specyfikacja dot. zakresu i odbioru robót jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój nr 1.

Cena specyfikacji 100,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 11.01.2024r. do godz. 1200.
Termin realizacji zamówienia od 22.01.2024r. – do 31.03.2024r.

SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu