Przetarg – zapytanie o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 ogłasza przetarg zapytanie o cenę na malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi piwnic w budynkach przy ulicy :

1. Paderewskiego 8  – 5 klatek schodowych
2. Witosa 1 – 3 klatki schodowe
3. Piłsudskiego 1 -4 klatki schodowe
4. Grota Roweckiego 1 -4 klatki schodowe
5. Sienkiewicza 8 -4 klatki schodowe

Istnieje możliwość złożenia oddzielnych ofert na poszczególne budynki.
Specyfikacja dot. zakresu i odbioru robót jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2021r. o godz. 14.00.
Termin realizacji zamówienia od 10.01.2022r. – do 30.05.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu  poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.
Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa  w Sierpcu, 09-200 Sierpc ul. Piastowska 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni