Przetarg – zapytanie o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu  ul. Piastowska 28 ogłasza przetarg – zapytanie o cenę na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach Spółdzielni.

1. Konstytucji 3-Go Maja 18 – 5 szt.
2.Jana Pawła II 24 – 5 szt.
3. Jana Pawła II 26 – 5 szt.
4. Jana Pawła II 30 – 5 szt.
5. Narutowicza 23A – 3 szt.
6. Narutowicza 23B – 3 szt.
7. Narutowicza 23C – 3 szt.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2021r. do godz. 1400.

Termin realizacji zamówienia od 10.01.2022r. – do 30.04.2022r.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 5 000,00 zł.

  1. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia upoważnia Oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.                                                                                                    Zarząd Spółdzielni